Jezioro Ohrid jako rezerwat biosfery UNESCO

TworzymyMarki.pl

Jezioro Ohrid to zbiornik wodny położony na granicy Macedonii Północnej i Albanii. Jego powierzchnia wynosi 359 km², a maksymalna głębokość to ok. 300 metrów. Jezioro Ohrid posiada niezmierzone walory przyrodnicze, kulturowe i naukowe. W 1979 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a w 2014 roku uzyskało status rezerwatu biosfery UNESCO.

Historia

Jezioro Ohrid powstało ok. 2-3 milionów lat temu w wyniku ruchów tektonicznych. W ciągu tysięcy lat zmieniał swój kształt i głębokość, co przyczyniło się do powstania bogatej różnorodności biologicznej. Pierwsze wzmianki o jeziorze pochodzą z VII wieku p.n.e. Odkryto tam ślady osadnictwa iliryjskiego i rzymskiego. W średniowieczu na brzegu jeziora powstało wiele klasztorów, a od XVI do XIX wieku region był pod panowaniem tureckim.

Przyroda

Jezioro Ohrid jest uważane za najstarszy i jedyny niezmieniony w skali geologicznej zbiornik wodny w Europie. Posiada ponad 200 gatunków ryb, z czego 17 to endemity, czyli gatunki występujące tylko w tym jeziorze. W wodach jeziora można spotkać również skrzydlice, raki, a nawet nerpy. Bogactwo bioróżnorodności przyciąga badaczy z całego świata, którzy prowadzą tu badania naukowe.

Kultura

Jezioro Ohrid jest również miejscem o bogatej historii kulturowej. W okolicy jeziora znajduje się ponad 365 kościołów i klasztorów, z czego najważniejsze to: klasztor św. Pantelejmona, klasztor św. Nauma oraz Sobór św. Sofii.

Rezerwat biosfery UNESCO

W 2014 roku Jezioro Ohrid zostało uznane za rezerwat biosfery UNESCO. Znaczna część jego obszaru jest chroniona przez park narodowy i sześć obszarów Natura 2000. Wpisanie jeziora na listę rezerwatów biosfery to przede wszystkim próba ochrony jego bioróżnorodności oraz umożliwienie zrównoważonego rozwoju lokalnej społeczności. W ramach programu UNESCO planuje się również stworzenie centrum badawczo-edukacyjnego, które będzie służyć jako ośrodek nauki i edukacji w zakresie ochrony przyrody.

Podsumowanie

Jezioro Ohrid to nie tylko piękne miejsce, ale również zagadka dla badaczy i wyzwanie dla ochrony bioróżnorodności. Dzięki posiadaniu statusu rezerwatu biosfery UNESCO, jezioro będzie lepiej chronione przez ludzi i przyszłe pokolenia będą miały szansę cieszyć się jego pięknem.